Styreleder

Kristin Throndsen Mork

Nestleder

Henrik M. Halvorsrud

Kasserer

Alina Berezina

Sekretær

Jeanette Kristoffersen

styremedlem Fotball

Linda Midtseim Halvorsrud

styremedlem

Thorstein Ånerud

vara styremedlem

Jens P. Bjørgum