Previous slide
Next slide

Fjelltun IL har normalt stor fotballaktivitet. I en normal sesong er vi det idrettslaget i distriktet med flest spillere og lag i forhold til hvor mange som bor i grenda. Vi har totalt ca 50 aktive spillere i barnefotballen, på egne lag eller samarbeidslag.